Inhoudsopgave

Demo Elevent  
Stap voor stap Elevent

Contact

info@elevent.nl

Disclaimer

Op deze site, die eigendom is van Crystal Projects worden gegevens en foto’s geplaatst door door willekeurige bezoekers en medewerkers van Crystal Projects. De afzender van geplaatste tekst, foto’s en filmmateriaal is zelf verantwoordelijk dat dit materiaal vrij van betaling en toestemming én openbaar gepubliceerd mag worden. Bij onrechtmatig handelen in deze zal Crystal Projects aangifte doen.

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Communicatie: Elevent bevestigt de aanmelding, de bevestiging van betaling en u kunt een reminder sturen
Overzicht: U heeft een overzicht van de deelnemers, die vooraf hebben betaald. 
Kosten: Voor het gebruik van Elevent betaalt u 1 euro per ticket.
Betalen aan u: Wij betalen u binnen 7 dagen na het Event.
Gaat niet door 1: Mocht het Event niet het minimum aan inschrijvers hebben behaald dan betalen we de deelnemers het volle bedrag retour.
Gaat niet door 2: Besluit u om andere redenen de activiteit te staken dan zullen we in overleg met u de kosten van betalen aan u doorberekenen

Gesponsord door


Copyright

2015 © Copyrights Crystal Projects, Heerhugowaard

Privacystatement cookiebeleid

Privacy statement

Crystal Projects, waarvan het Elevent onderdeel uitmaakt, gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van de websites van Crystal Projects). Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Crystal Projects zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van de dienstverlening legt Crystal Projects gegevens vast in een bestand.
Crystal Projects gebruikt gegevens van gebruikers om:
1. service te kunnen verlenen indien u die bij het gebruik van onze sites verlangt (bijvoorbeeld indien u uw wachtwoord bent vergeten);
2. voor uw interessante informatie te selecteren en deze per e-mail / nieuwsbrief aan u toe te zenden;
3. bezoekers te kunnen laten reageren op informatie op de site;
4. gebruikers te informeren over profieleigenaren op de site, innovaties, nieuwsfeiten en reacties daarop;
5. profieleigenaren te informeren via digitale nieuwsbrieven of online vermeldingen over innovaties en vernieuwingen.

Clickgedrag
Op de website van Elevent worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de websites te optimaliseren zodat Crystal Projects de dienstverlening verder kan optimaliseren en haar bezoeker zo goed mogelijk van dienst kan zijn.

Gebruik van Cookies
Crystal Projects maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Crystal Projects maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Aansprakelijkheid
Onze websites bevatten links naar andere internetsites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden onze bezoekers aan om op te letten wanneer zij onze internetsite verlaten en om de privacy verklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van onze internetsite.
Crystal Projects is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de websites. Evenmin is Crystal Projects verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de site. Crystal Projects is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de site te verwijderen of te wijzigen.
Crystal Projects

Leefbaarheidsfonds Heerhugowaard 

 

FAQ

  1. Hoe kan ik Elevent automatisch koppelen aan de activiteiten van onze website? Neem hiervoor contact op met info@elevent.nl
  2.