Go back
Beter oud worden in Heerhugowaard
Opslaan als favoriet
Maatschappelijk initiatief
Beter oud worden in Heerhugowaard
Waar wilt u oud worden in Heerhugowaard? In het huis waar u begonnen bent in Heerhugowaard? Of wordt dat nu te groot? Of wilt u juist samen met anderen oud worden? Deze avond gaat over waar en hoe u wilt wonen als ju ouder wordt.
We presenteren twee idee?n en gaan vervolgens in gesprek over hoe u beter oud wilt worden in Heerhugowaard.

Programma

DE NIEUWE HOSPITA. Een nieuwe kijk op wonen. Het THUIS.LAB vertelt over het initiatief De Nieuwe Hospita. Nog niet zolang geleden was het heel gewoon om ??n of meer kostgangers in huis te nemen. Zo letterlijk iemand in huis nemen is nu niet meer aan de orde, maar stelt u zich voor dat een tijdelijke woningsplitsing kan helpen bij het levensloopbestendig maken van uw te grote huis. We gaan in gesprek over wat dit betekent en hoe we hierin de eerste stappen kunnen maken.

SAMEN OUD WORDEN. Hoe is het om samen met generatiegenoten woningen te bouwen die afgestemd zijn op de behoeften van senioren? In Nederland zijn er verschillende initiatieven waar mensen samen bouwen om zo samen oud te worden. Ook in Heerhugowaard zijn er mensen die het initiatief hebben genomen om te onderzoeken of en hoe dit in Heerhugowaard kan. We gaan in gesprek over hoe deze initiatieven in Heerhugowaard tot bloei kunnen komen.

KOM OOK!
Omdat ook u meer kunt halen uit Heerhugowaard als plek waar je elke nacht weer slaapt of elke dag weer werkt, omdat het leuk is rondom uw huis nieuwe mensen met goede idee?n te ontmoeten, omdat instanties zich steeds meer terug trekken uit zorg en welzijnstaken en dit netwerk experimenteert hoe we dit met elkaar zouden kunnen doen, omdat het na 60 jaar bouwen met steen, nu tijd is om te bouwen met mensen aan de verbindingen binnen Heerhugowaard.

Wie organiseert dit?
Beter kijken naar Heerhugowaard is een initiatief van bewoners en ambtenaren die bij willen dragen aan Mensen Stad Heerhugowaard. Lees meer op: https://issuu.com/meneerdeleeuw/docs/heerhugowaard_handleiding_a_burgers. In de bijlage vindt u ook de verzamelkaar van BINQEL die tijdens de vorige sessies aan bod kwam. Beter kijken naar Heerhugowaard #4 wordt georganiseerd in samenwerking met het www.thuislab.nu. Het thuis.lab tourde langs Heerhugowaard hun bevindingen kunt u lezen http://www.thuislab.nu/tour-heerhugowaard/Organisatie door
Binqel, Middenwaard 113, Heerhugowaard
Delen Boek Tickets